Pers

Hier vindt u alle persberichten die verzonden zijn vanuit De Mesdag Collectie.

Persbericht: ‘Zeebonken & Strandgasten’ Familietentoonstelling met hedendaagse kunst in De Mesdag Collectie

Eerbetoon aan Haagse Mesdag in Jubileumjaar Mesdag 100 – van 15 augustus t/m 1 november 2015

De Mesdag Collectie toont in de tentoonstelling Zeebonken & Strandgasten werken van 13 hedendaagse kunstenaars die net als kunstschilder en verzamelaar Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) geïnspireerd zijn door de zee en het strand. De foto’s, video’s, sculpturen en installaties verbeelden elk een verschillend aspect van het leven aan de kust en worden getoond in het museum dat Mesdag zelf oprichtte.

Zeebonken & Strandgasten is een echte familietentoonstelling; de hele familie van jong tot oud(er) kan zich inleven in het herkenbare onderwerp van de visueel aantrekkelijke werken. Samen worden ze uitgedaagd de diepere laag te ontdekken door educatieve hulpmiddelen als interactieve objecten en teksten vol vragen.

De cursisten van de opleiding ‘De Kunst van het Tentoonstellen’ zijn verantwoordelijk voor het concept, de ontwikkeling en uitvoering van deze opvallende tentoonstelling. In deze opleiding – die wordt aangeboden door het Van Gogh Museum, staan alle aspecten van het maken van tentoonstellingen centraal.

Hedendaagse kunst, inspiratie van alle tijden
Voor deze expositie zijn 13 hedendaagse kunstenaars geselecteerd, die net als Mesdag inspiratie halen uit het strand en de zee. Er worden werken gepresenteerd die elk een ander aspect tonen van het doorbrengen van tijd aan of op zee. Zo verbeeldt Niloufar Banisadr op intrigerende wijze het strandleven met haar foto’s van badlakens, waar slechts de afdruk van de personen die erop hebben gelegen te zien is.

Stoere zeemannen zijn vastgelegd in de fotoserie van Henk Wildschut. Kunstenares Maria Roelofsen wijst de families op de schoonheid van achtergelaten voorwerpen op het strand door met haar gejutte spullen nieuwe sculpturen te creëren. De mysterieuze wereld van de zee komt aan bod in het werk van fotografe Maura Biava, in haar onder water gefotografeerde scènes waarin zij zelf een rol voor de camera aanneemt.

De werken worden niet alleen getoond in het voormalige woongedeelte van het gebouw, maar ook in het trappenhuis van het museum en tussen de vaste collectie. De verbinding tussen de vaste collectie en de eigentijdse werken wordt op deze manier benadrukt. Zo wordt de met Mesdag gedeelde inspiratie extra onderstreept door stolpen van Daphne Hatt en een fotografisch beeld van Simon van Til. Ook beleeft een videowerk van Linde Gadellaa hier zijn primeur voor publiek. In de tuin toont de Indiase kunstenaar Subodh Kerkar een speciaal voor deze tentoonstelling ontwerpen installatie van mosselschelpen.

Dertien nationale en internationale hedendaagse kunstenaars
De deelnemende kunstenaars zijn: Niloufar Banisadr, Maura Biava, Linde Gadellaa, Daphne Hatt, Scarlett Hooft Graafland, Subodh Kerkar, Neel Korteweg, Bernhard Lang, Frans Polman, Emma van der Put, Maria Roelofsen, Simon van Til en Henk Wildschut. Ze zijn afkomstig uit binnen- en buitenland, sommigen hebben een gevestigde reputatie, anderen staan aan het begin van hun carrière. Hun disciplines zijn voornamelijk fotografie, video, sculpturen en installaties.

Mesdagjaar en De Mesdag Collectie
In 2015 wordt herdacht dat Hendrik Willem Mesdag 100 jaar geleden overleed. Zeegezichten en het leven op het strand behoorden tot de favoriete onderwerpen van Mesdag. In De Mesdag Collectie in Den Haag is een groot aantal van deze stukken te zien, naast de werken van zijn tijdgenoten. Het museum is door de schilder zelf opgericht en herbergt nog altijd de kunst die hij heeft verzameld. Mesdag woonde naast zijn museum en het is in dit voormalig woonhuis, dat de makers van Zeebonken & Strandgasten een tentoonstelling neerzetten die op een verrassende manier Mesdags voorliefde voor de zee herdenkt.

Speciaal voor families
De tentoonstelling Zeebonken & Strandgasten richt zich op families met kinderen. Kinderen en hun (groot)ouders worden uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan over de tentoongestelde werken door middel van een kijkwijzer, het zogenaamde schelpenspoor. Dit schelpenspoor staat vol vragen, die een familie kan meenemen door de tentoonstelling om zo samen tot een uitgebreide beleving van de kunst te komen. Aan het einde krijgen de kinderen een kleine verrassing in de vorm van een plaktatoeage, die hen tot echte zeebonk of strandgast maakt.

Verder staan er op zaal interactieve educatieve objecten zoals gestapelde kubussen, die aangeraakt en geopend mogen worden. De voorwerpen en opdrachten die kinderen hier in vinden, stimuleren hen om hun zintuigen te benutten.

Workshops en rondleidingen
In het openingsweekend vindt op zondag 16 augustus een gratis inloopworkshop voor kinderen plaats, van 13 tot 15 uur. Op 4 oktober zal er eveneens een inloopworkshop voor kinderen zijn, in het kader van ‘The Big Draw’, ’s werelds grootste tekenfestival waarbij iedereen meewerkt aan één grote tekening. Hendrik Willem Mesdag hield van tekenen en wilde dat meer mensen dit gingen doen. Hij beschouwde tekeningen niet alleen als voorstudies voor schilderijen, maar zag ze als op zichzelf staande kunstwerken.

Op zondag 13 september en zondag 25 oktober zullen de cursisten zelf uitleg geven bij de tentoongestelde werken. De open en gratis rondleidingen starten om 13 en 14 uur.

Catalogus-DoeBoek
Bij de tentoonstelling Zeebonken & Strandgasten verschijnt een catalogus in de vorm van een Catalogus-DoeBoek (€ 10). Dit is een boek met spelletjes en opdrachten voor kinderen en een catalogus met teksten over de kunstenaars.

Blog en social media
Tot aan de opening op 15 augustus, krijgt de bezoeker via de blog op de website van De Mesdag Collectie een kijkje achter de schermen bij het maken van Zeebonken & Strandgasten. De kunstenaars worden een voor een besproken en uitgelicht en er zal aandacht besteed worden aan de vordering van de cursus en het opzetten van de tentoonstelling.

Deze blogs worden verspreid op social media: volg De Mesdag Collectie op Facebook en Twitter. Houd het evenement op Facebook in de gaten via.

De Kunst van het Tentoonstellen
De cursus ‘De Kunst van het Tentoonstellen’ geeft ambitieuze starters een eerste inzicht in het samenstellen van tentoonstellingen. Wekelijks bezoekt de groep een instelling uit het culturele werkveld zoals een museum of kunstinstituut, waar zij in gesprek gaan met professionals. Zo biedt de cursus hen, onder begeleiding van het Van Gogh Museum, een eerste verkenning en de mogelijkheid om een waardevol netwerk op te bouwen. Bij wijze van meesterproef maken de deelnemers geheel zelfstandig een tentoonstelling in De Mesdag Collectie.

Fondsen
Zeebonken & Strandgasten wordt mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Fonds 1818, Gravin van Bylandt Stichting, De Gijselaar-Hintzenfonds en Gilles Hondius Foundation.

————————————————————————————–

Poster-ZeebonkenStrandgasten-376px

Persbericht: Overhandiging eerste exemplaar Hendrik Willem Mesdag – Kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur aan Jop Ubbens, directeur Christie’s Nederland

 

Vandaag ging het Mesdagjaar 2015 op feestelijke wijze van start met de presentatie van het boek Hendrik Willem Mesdag – Kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur (red. Maite van Dijk, Mayken Jonkman en Renske Suijver) en de Mesdag-database in De Mesdag Collectie, Den Haag.

De heer Ubbens sprak over het feit dat – zowel toen als nu – goed cultureel ondernemerschap cruciaal is om als kunstenaar te kunnen slagen.

In het boek wordt Mesdags positie als beroemd schilder van zeegezichten en kunstverzamelaar voor het eerst verbonden met zijn vaardigheden als handelsman. Het Van Gogh Museum en het RKD – Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis – hebben vanaf  2011 onderzoek uitgevoerd naar de totale oorspronkelijke collectie van het echtpaar Mesdag. Dit onderzoek resulteert in de digitale ontsluiting van de oorspronkelijke privécollectie van Mesdag, zijn volledige correspondentie en de huidige kunstcollectie van De Mesdag Collectie. Deze langverwachte digitale database maakt de rijkdom en variëteit van Mesdags verzameling voor een groot publiek zichtbaar.

————————————————————————–

Foto: Jan-Kees Steenman

Foto: Jan-Kees Steenman

Persbericht: Dubbeltentoonstelling ‘De aquarel’ toont met kwetsbare werken prachtig overzicht van aquarelkunst


Van 21 februari t/m 7 juni 2015 in De Mesdag Collectie Den Haag en Teylers Museum Haarlem

De 19e eeuw is dé eeuw van de aquarel. Bekende kunstenaars als Mauve, Israëls en Breitner brachten het medium tot volle bloei. De dubbeltentoonstelling De aquarel in De Mesdag Collectie en Teylers Museum toont topstukken uit eigen en andere collecties van de grootste Nederlandse 19de-eeuwse meesters. Door krachten te bundelen is in beide musea van 21 februari tot en met 7 juni 2015 een breed overzicht van het oeuvre van deze bekende Nederlandse kunstenaars te zien,  van zeer precies geschilderde aquarellen tot sfeervolle impressionistische en atmosferische landschappen. Werken die vanwege hun kwetsbaarheid zelden te zien zijn en bij een groot deel van het publiek daardoor nog onbekend zijn.

Hoogtepunten
De bijzondere dubbeltentoonstelling toont een uniek kijkje in de depots van beide musea waar de aquarellen vanwege de grote kwetsbaarheid meestal verblijven. In beide tentoonstellingen is te volgen hoe de aquarel een steeds voornamere plaats innam in het 19de-eeuwse kunstleven, met een enorme rijkdom in onderwerpen, stijl en techniek. Naast de impressionistische en atmosferische landschappen uit de Haagse School, blonken kunstenaars als Alma Tadema en Bles uit in juist onvoorstelbaar precies geschilderde aquarellen. Voor alle kunstenaars geldt dat de landschappen, interieurs en stadsgezichten die zij met water en pigment op papier vastlegden, tot de hoogtepunten in hun oeuvres behoren.

Mesdag vervaardiger, verzamelaar en promotor van de aquarel
De tentoonstelling bij De Mesdag Collectie in Den Haag gaat in het kader van het Mesdag jaar in op de belangrijke rol van Hendrik Willem Mesdag als vervaardiger, verzamelaar en promotor van de aquarel. Jarenlang was hij als oprichter en bestuurslid de stuwende kracht achter de Hollandsche Teekenmaatschappij, een kunstenaarsvereniging speciaal voor de belangrijkste aquarellisten. Hij zond eigen werk in voor de jaarlijkse tentoonstellingen en kocht tot 1903 tientallen tekeningen van andere kunstenaars. Ruim 45 werken, bestaande uit aquarellen uit eigen collectie aangevuld met bruiklenen van musea en particulieren, laten zien hoe de aquarel een steeds belangrijkere rol innam in het 19e eeuwse kunstleven.

Topstukken
In De Mesdag Collectie zijn maar liefst  dertien werken van Anton Mauve bewaard gebleven, toentertijd al een zeer succesvol kunstenaar van de Haagse School. Zijn mooiste aquarellen worden getoond, waaronder Schapen in de stal. Daarnaast zijn enkele werken te zien die oorspronkelijk tot Mesdags privécollectie behoorden en nu  bij particuliere verzamelaars werden teruggevonden. Zo is Moeder en kind van Albert Neuhuys in de tentoonstelling opgenomen. In 1880 kocht Mesdag dit werk op de tentoonstelling van de Hollandsche Teekenmaatschappij, na zijn dood werd het geveild en onlangs werd het teruggevonden bij een particulier.   Panoramisch beeld Het Teylers Museum geeft de ontwikkeling van de Nederlandse aquarel in de 19e eeuw weer door een panoramisch beeld te schetsen. Centraal staat de ontwikkeling van de aquareltechniek die zich ontwikkelde van ‘gekleurde tekeningen’ van romantische meesters als Koekoek, naar meer impressionistische waterverf-schilderingen van de Haagse School. Het museum bezit zelf een grote collectie aquarellen die werden verzameld door de toenmalige conservator Hendrik Jacobus Scholten, zelf ook een vaardig aquarellist.   Lezingen en workshops Naast de tentoonstelling organiseren de twee musea tal van lezingen, workshops en rondleidingen. In de lezingen belichten de conservatoren Maite van Dijk en Terry van Druten en kunsthistoricus John Sillevis thema’s zoals de Haagse School, Mesdag en de bloeiperiode van de Nederlandse aquarel. Deze lezingen zijn gratis toegankelijk op vertoon van een geldig entreebewijs voor het museum. Onder leiding van professionals worden er workshops voor zowel beginners als professionals aangeboden. In de workshop Portrettekenen worden cursisten stap voor stap meegenomen aan de hand van een algemeen verhaal en een demonstratie over de aquareltechniek door tekenaar Siegfried Woldhek. In Aquarelleren is een kunst worden na een inleidende discussie over het fenomeen de aquarel van hedendaags kunstenaar Arno Kramer de meegebrachte aquarellen van de cursisten zelf onder de loep genomen. Tenslotte staat in workshop Botanisch aquarelleren van Janneke Brinkman-Salentijn de frisheid en transparantie van bloemen in de aquarelkunst centraal.

www.aquarelexpo.nl
Kijk op www.aquarelexpo.nl  voor het volledige programma van activiteiten, de tijden en de entree.

Reserveren voor de workshops kan via info@demesdagcollectie.nl en reserveringen@teylersmuseum.nl.

Overigens zijn er combitickets voor kunstliefhebbers die de beide tentoonstellingen gaan bezoeken.

Ook verschijnt er bij de tentoonstelling een rijk geïllustreerde catalogus van uitgeverij Thoth.

————————————————————————–

Julius van de Sande Bakhuyzen (1835-1925)Aan de plassenTransparante en dekkende waterverf op papierCollectie Teylers Museum, Haarlem

Persbericht: Mesdagjaar 2015 van start

Hendrik Willem Mesdag: schilder, verzamelaar én cultureel ondernemer

Op 4 maart verschijnt het boek Hendrik Willem Mesdag – Kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur onder redactie van Maite van Dijk, Mayken Jonkman en Renske Suijver. De uitgave markeert de start van het Mesdagjaar 2015 ter gelegenheid van de 100ste sterfdag van deze markante Haagse persoonlijkheid. Tevens wordt op deze dag de digitale Mesdag-database gepresenteerd.

Van Deurne tot Apeldoorn, van Meppel tot Heerlen, vele steden hebben een Mesdag-straat, -plein of -laan. Maar wie was Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) eigenlijk? Het Mesdagjaar 2015 gaat van start met de presentatie van een boek en een database die beide een completer beeld van deze belangrijke figuur geven.

Kunstpaus
In Hendrik Willem Mesdag – Kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur (red. Maite van Dijk, Mayken Jonkman en Renske Suijver) wordt Mesdags positie als beroemd schilder van zeegezichten en kunstverzamelaar voor het eerst verbonden met zijn vaardigheden als handelsman. Door zijn breed vertakte netwerk, zowel nationaal als internationaal, en de slimme wijze waarop hij zijn rollen en belangen inzette, wist Hendrik Willem Mesdag een centrale positie in het culturele leven van zijn tijd te veroveren. De uitgave laat zien dat Mesdag in zijn tijd niet alleen optrad als een ware kunstpaus binnen de Haagse culturele wereld, maar dat hij eveneens een getalenteerd zakenman en veelzijdig cultureel enterpreneur was. Zo was hij mede-oprichter en jarenlang voorzitter van de aquarelvereniging de Hollandsche Teekenmaatschappij en bepaalde hij in die functie welke kunstenaars er mochten exposeren – onder wie hijzelf.

Digitale ontsluiting
Samen met zijn vrouw Sientje legde Mesdag een befaamde kunstverzameling aan en verwierf hij met zijn eigen schilderijen internationale prijzen. De verzameling van de Mesdags was zo bijzonder en omvangrijk dat het echtpaar in 1887 een van de eerste musea voor eigentijdse kunst opende (de huidige De Mesdag Collectie). In 1903 schonk Mesdag zijn museum aan de Nederlandse staat. De  kunstwerken die in de privécollectie van het echtpaar bleven, werden na het overlijden van Mesdag door de erven verkocht en raakten verspreid.

Het Van Gogh Museum en het RKD – Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis – hebben vanaf  2011 onderzoek uitgevoerd naar de totale oorspronkelijke collectie van het echtpaar Mesdag. Dit onderzoek resulteert in 2015 in de digitale ontsluiting van de oorspronkelijke privécollectie van Mesdag, zijn volledige correspondentie en de huidige kunstcollectie van De Mesdag Collectie. Deze langverwachte digitale database maakt de rijkdom en variëteit van Mesdags verzameling voor een groot publiek zichtbaar.

Mesdagjaar
Op 4 maart worden het boek en de digitale database feestelijk gepresenteerd in De Mesdag Collectie in Den Haag, waarmee het Mesdagjaar wordt ingeluid en Hendrik Willem Mesdag op passende wijze wordt geëerd.
RKD-logo-website

 

————————————————————————–

Publicatie 'Hendrik Willem Mesdag – kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur'

Publicatie 'Hendrik Willem Mesdag – kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur'

Persbericht: Restauratie van twee belangrijke werken uit de collectie van De Mesdag Collectie Den Haag onthullen nieuwe verhalen.


Twee belangrijke schilderijen uit De Mesdag Collectie, Jaagpad aan de oevers van de Oise van Ch.-F. Daubigny (1817-1878) en Herfst van J. Dupré (1811-1889) zijn na intensief onderzoek en restauratie – uitgevoerd in het J. Paul Getty Museum in Los Angeles – weer te zien in De Mesdag Collectie Den Haag. Beide schilderijen waren ernstig verkleurd waardoor dieptewerking en kleurgebruik niet meer tot hun recht kwamen. In het doek van Daubigny werd een scheur aangetroffen die met behoud van de integriteit van het werk succesvol kon worden gerestaureerd. De vernislaag op beide doeken was eveneens sterk vergeeld. Na deze restauratie kunnen de werken weer in al hun schoonheid worden getoond.

“Het onderzoeken en restaureren van werken, is echt een ontdekkingstocht. Van tevoren weet je maar ten dele wat je gaat tegenkomen. Gedurende dit specifieke restauratieproces, kwamen prachtige verhalen naar boven. Zoals een andere voorstelling onder het werk van Daubigny. Door onderzoek en restauraties kom je via de werken meer te weten over de schilder, de technieken, materiaalgebruik en composities. En blijven doeken daardoor levend”, aldus René Boitelle (Schilderijen restaurator) verantwoordelijk voor het onderzoek en de restauratie en verbonden aan het Van Gogh Museum.
Onder het werk van Daubigny, dat hij omstreeks 1875 schilderde en om onbekende redenen niet voltooide, bleek bij onderzoek met infraroodreflectografie een andere voorstelling schuil te gaan: een boerderij bij volle maan. Ook dit werk maakte hij niet af. Het schilderij Herfst (1865) van Dupré bleek bij nader onderzoek eveneens meerdere lagen te bevatten. Zo schilderde hij op een later moment pas een afbeelding van een hutje naast de boom, en was de kleur van de lucht in eerste instantie grotendeels blauw van kleur, in plaats van grijs.

Ook in De Mesdag Collectie
Het hele jaar door zijn er bij De Mesdag Collectie kleine, wisselende presentaties te zien die een aspect van Mesdag’s verzameling belichten. Momenteel is in De Mesdag Collectie een presentatie over de schilder Antonio Mancini te zien.

Rondleidingen
De Mesdag Collectie biedt zijn bezoekers ook rondleidingen aan. Tijdens zo’n rondleiding, die van tevoren kan worden gereserveerd, komt men alles te weten over de bijzonderheden van de collectie, maar ook over de bevlogenheid waarmee Hendrik Willem Mesdag zich samen met zijn vrouw Sientje inzette voor de kunsten, als verzamelaar, mecenas, bestuurder en organisator van tentoonstellingen. Per rondleiding kunnen maximaal 10 personen mee. Een rondleiding duurt 1 uur en kost € 60,- per groep (exclusief entree museum). Reserveren kan via info@demesdagcollectie.nl of +31 (0) 70 362 14 34. De Mesdag Collectie is geopend van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

————————————————————————–

Charles-François Daubigny - Jaagpad langs de oever van de Oise

Jaagpad aan de oevers van de Oise tijdens
het verwijderen van de vergeelde vernislaag.

Charles-François Daubigny (1817-1878)
Jaagpad langs de oever van de Oise

ca. 1875, olieverf op doek
De Mesdag Collectie, Den Haag

Persbericht: Tentoonstelling Hoe verzamelt een kunstenaar? in De Mesdag Collectie, Den Haag

Hedendaagse kunst in De Mesdag Collectie in Den Haag
14 december 2013 t/m 12 januari 2014

Zaterdag 14 december opent in De Mesdag Collectie de tentoonstelling Hoe verzamelt een kunstenaar?. De tentoonstelling laat het werk te zien van acht hedendaagse kunstenaars voor wie verzamelen een belangrijke rol speelt in hun werk. Inspiratie voor deze tentoonstelling is Hendrik Willem Mesdag, die niet alleen schilder was, maar ook fervent kunstverzamelaar. De Mesdag Collectie, die onder het beheer van het Van Gogh Museum valt, toont de omvangrijke kunstverzameling van Mesdag in zijn voormalig woonhuis en museum.

De tentoonstelling is volledig samengesteld door de cursisten van De kunst van het tentoonstellen, een cursus die door het Van Gogh Museum wordt gegeven. De twaalf curatoren in spe leren diverse aspecten van het maken van een tentoonstelling onder begeleiding van specialisten van het Van Gogh Museum.

Hoe verzamelt een kunstenaar?
De tentoonstelling Hoe verzamelt een kunstenaar? toont grappige, serieuze en ontroerende kunstwerken met uiteenlopende verhalen en emoties. Acht kunstenaars (Edwin Deen, Lernert & Sander, Pet van de Luijtgaarden, We Make Carpets, Karianne Kirsten, Saskia Laurant, Stef Kreymborg en Meinbert Gozewijn van Soest) tonen ieder op eigen wijze hoe zij van verzamelen hun werk maken. Zo toont Edwin Deen portretten van een stad aan de hand van alledaagse kleurrijke voorwerpen, zoals flessen, viltstiften en rollen Mentos. Stef Kreymborg brengt in De klaagmuur van eenzame sokken persoonlijke verhalen achter de levenswandel van sokken bij elkaar. Speciaal voor de tentoonstelling maakt het kunstenaars-trio We Make Carpets een tapijt van krijt. Een eerbetoon aan het tapijt naar het ontwerp van Theo Colenbrander uit De Mesdag Collectie. Bij alle kunstenaars staat, net als bij Mesdag, de liefde en de zorgvuldigheid van het zoeken, vinden, ordenen en presenteren voorop.

Speciale activiteiten voor kinderen en gezinnen
Voor de tentoonstelling is door de cursisten een educatieve programmering samengesteld voor kinderen en gezinnen. Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen in PET’S PLACE iedere zondag van 13 tot 16 uur verzamel-kunstwerken maken. Kunstenaar Pet van de Luijtgaarden, bekend om zijn spectaculaire exposities in de Kunsthal en in de Jaarbeurs Utrecht, stelt zijn (speelgoed)verzamelingen ter beschikking voor speciale creatieve workshops. Kinderen kunnen hun eigen ‘verzamel-werelden’ bouwen met petflessen, projecties en poppenhuizen.

Naast de workshop op zondag zijn er voor gezinnen doorlopend Knappe Kunstkoffers beschikbaar bij de informatiebalie. De koffers bevatten onderzoeksopdrachten met speciale brillen, instrumenten en vreemde objecten. Zowel kinderen als volwassenen kunnen ontdekken hoe kunstenaars verzamelen, ordenen en van gewone spullen kunst maken.

Gratis rondleidingen in het openingsweekend
In het openingsweekend van 14 en 15 december zijn er gratis rondleidingen door de tentoonstelling. De rondleidingen worden verzorgd door de curatoren. Ze geven toelichting op de kunst en over de totstandkoming van de tentoonstelling.

Hoe verzamelt een kunstenaar? wordt mede mogelijk gemaakt door het VSB fonds, Fonds 1818, Voordekunst en Zeeman.

————————————————————————–

Poster Hoe verzamelt een kunstenaar? 376px

Persbericht: Tentoonstelling Hoe verzamelt een kunstenaar? te zien in De Mesdag Collectie, Den Haag

Van 14 december 2013 t/m 12 januari 2014

In De Mesdag Collectie is van 14 december 2013 tot en met 12 januari 2014 de tentoonstelling Hoe verzamelt een kunstenaar? te zien. In deze tentoonstelling is het werk te zien van acht hedendaagse kunstenaars voor wie verzamelen een belangrijke rol speelt in hun werk. Inspiratie voor deze tentoonstelling is Hendrik Willem Mesdag, wie niet alleen schilder was, maar ook fervent kunstverzamelaar. De Mesdag Collectie, welke onder het beheer van het Van Gogh Museum valt, toont de omvangrijke kunstverzameling van Mesdag in zijn voormalig woonhuis en museum.

De tentoonstelling is volledig samengesteld door de cursisten van De kunst van het tentoonstellen, een cursus die door het Van Gogh Museum wordt gegeven. De twaalf curatoren in spe leren alle aspecten van het maken van een tentoonstelling kennen, onder begeleiding van specialisten van het Van Gogh Museum.

Hoe verzamelt een kunstenaar?
De tentoonstelling Hoe verzamelt een kunstenaar? toont grappige, serieuze en ontroerende kunstwerken met uiteenlopende verhalen en emoties. De acht kunstenaars (Edwin Deen, Lernert & Sander, Pet van de Luijtgaarden, We Make Carpets, Karianne Kirsten, Saskia Laurant, Stef Kreymborg en Meinbert Gozewijn van Soest) tonen ieder op eigen wijze hun drang voor verzamelen. Zo toont Edwin Deen portretten van een stad aan de hand van alledaagse voorwerpen, zoals flessen, viltstiften en rollen Mentos. Stef kreymborg maakte De Klaagmuur van Eenzame Sokken, om de persoonlijke verhalen achter alledaagse voorwerpen te tonen. Speciaal voor de tentoonstelling zal het kunstenaars-trio We Make Carpets een tapijt maken van krijt. Een eerbetoon aan het tapijt naar het ontwerp van Theo Colenbrander uit De Mesdag Collectie. Bij alle kunstenaars staat de hartstocht van het zoeken, vinden, ordenen en vastleggen voorop, met liefde en grote zorgvuldigheid.

De kunst van het tentoonstellen
De cursisten zijn allen afkomstig uit de creatieve en museale sector, zoals beeldend kunstenaars, fotografen, ontwerpers, kunsthistorici, met de ambitie om tentoonstellingen te maken en te organiseren. De cursus biedt een eerste verkenning en de mogelijkheid om een waardevol netwerk van professionals uit het werkveld van de beeldende kunst op te bouwen.

De komende weken, tot aan de opening op 13 december, doen de cursisten wekelijks verslag van het proces van het maken van de tentoonstelling op de website van De Mesdag Collectie.

Hoe verzamelt een kunstenaar? wordt mede mogelijk gemaakt door het VSB fonds, Fonds 1818, Voordekunst en Zeeman.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Press Office van De Mesdag Collectie en het Van Gogh Museum: T +31 (0)20 570 52 92. pressoffice@demesdagcollectie.nl.

Afbeeldingen kunt u downloaden via de beeldbank.

————————————————————————–

Poster Hoe verzamelt een kunstenaar? 376px

Gezocht: kunstwerken en objecten uit de privécollectie van Hendrik Willem en Sientje Mesdag-van Houten

De Mesdag Collectie, het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) en het Panorama Mesdag willen door middel van een uitgebreid kunsthistorisch onderzoek de volledige collectie – die geschat wordt op ongeveer 800 kunstwerken – van Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) en zijn vrouw Sientje Mesdag-van Houten (1834-1909) in kaart brengen om een beter inzicht te krijgen in onder meer het verzamelbeleid, hun smaak en ideeën over de presentatie van de collectie, en de manier waarop hij de kunstwerken verwierf. Daarbij is het (inter)nationale netwerk van de Mesdags van groot belang.

De museale collectie die het echtpaar bijeenbracht is tot op heden te zien in De Mesdag Collectie. Na het overlijden van Mesdag op 10 juli 1915 werd hun privécollectie aan de Staat aangeboden. Helaas is deze overdracht nooit tot stand gekomen, en raakte de collectie verspreid.

Daardoor kan slechts een gefragmenteerd beeld van Mesdags verzameling worden gegeven op basis van de museale collectie van circa 360 kunstwerken van zo’n 100 verschillende kunstenaars, met daarnaast zo’n 500 kunstnijverheidsobjecten. De Mesdag Collectie en het RKD zullen met dit onderzoek deze lacune opvullen.

Onderzoeksresultaten
Het onderzoek zal in 2015, Mesdags honderdste sterfjaar, resulteren in een publicatie over het echtpaar Mesdag-van Houten. Daarnaast zal een reconstructie van de privécollectie worden gemaakt, waarbij alle kunstwerken digitaal worden ontsloten in RKDimages. De Mesdag Collectie is in dit kader op zoek naar kunstwerken (schilderijen, werken op papier, kunstnijverheid etc.) uit en documentatie (brieven, archieven etc.) over de collectie van het echtpaar Mesdag-van Houten.

Informatie
Mocht u informatie hebben of wilt u meer weten over het project, dan kunt u contact opnemen met Renske Suijver . Uiteraard worden uw gegevens met de uiterste discretie behandeld en uw privacy gewaarborgd.

Renske Suijver, onderzoeker De Mesdag Collectie / Van Gogh Museum
E: suijver@vangoghmuseum.nl
T: +31 20 57 05 256

————————————————————————–


Vertrek in het woonhuis van Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houtenca. 1915De Mesdag Collectie, Den Haag

Vertrek in het woonhuis van Hendrik Willem Mesdag
en Sientje Mesdag-van Houten

ca. 1915
De Mesdag Collectie, Den Haag

Persbericht: Vioolconcert in De Mesdag Collectie Den Haag op 24 augustus 2013

Niek Baar en Mayumi Kanagawa spelen o.a. Bach, Brahms en Tjaikovski

Den Haag, 16 augustus 2013

Op zaterdag 24 augustus 2013 verzorgen violisten Niek Baar en Mayumi Kanagawa een speciaal optreden in de Colenbranderzaal van De Mesdag Collectie, Den Haag. Omringd door kunstwerken kunnen bezoekers luisteren naar de prachtige vioolmuziek van deze jonge, talentvolle violisten. Bezoekers van De Mesdag Collectie hebben gratis toegang tot het concert dat om 12.30 begint en kunnen daarvoor of daarna genieten van de tentoonstelling Verbeelding van de Oriënt die nog tot en met 8 september 2013 te zien is.

Violisten
De Rotterdamse violist Niek Baar (1991) studeert aan de Hochschule für Musik “Hanns Eisler” in Berlijn bij Prof.Stephan Picard. In maart 2013 maakte Niek zijn debuut als Solist in het Concertgebouw in Amsterdam met Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Meer informatie is te vinden op www.niekbaar.nl. De 18-jarige violiste Mayumi Kanagawa studeert aan de Hochschule für Musik “Hanns Eisler’’ in Berlijn. Zij won de eerste prijs op vele internationale concoursen waaronder de Jascha Heifetz Competition 2013 in Vilnius. In 2012 maakte ze haar debuut in Walt Disney Concert Hall met het Colburn Orchestra.

Tentoonstelling Verbeelding van de Oriënt
Gedreven door nieuwsgierigheid en op zoek naar exotische voorstellingen reisden in de 19de eeuw veel westerse kunstenaars naar de voornamelijk islamitische landen rondom de Middellandse Zee. Deze zogeheten oriëntalisten schilderden drukbevolkte straten en betoverende vrouwen en brachten zo het leven en de mensen in beeld. In de tentoonstelling zijn bijzondere oriëntalistische werken samengebracht, zoals kunstwerken van Marius Bauer, Nederlands bekendste oriëntalist, en van de befaamde Amerikaanse kunstenaar John Singer Sargent. Ook worden kleurige tegels en andere kunstobjecten uit de Oriënt die Mesdag verzamelde tentoongesteld. Uit het Van Gogh Museum zijn twee zelden geëxposeerde sculpturen, ingelegd met halfedelstenen, van de Fransman Charles Cordier te bewonderen.

————————————————————————–

Persbericht: Oriënt spreekt tot de verbeelding in De Mesdag Collectie Den Haag

Den Haag, juni 2013

Van 21 juni tot en met 8 september 2013 is in De Mesdag Collectie Den Haag de tentoonstelling Verbeelding van de Oriënt te zien. Gedreven door nieuwsgierigheid en op zoek naar exotische voorstellingen reisden in de 19de eeuw veel westerse kunstenaars naar de voornamelijk islamitische landen rondom de Middellandse Zee. Deze zogeheten oriëntalisten schilderden drukbevolkte straten en betoverende vrouwen en brachten zo het leven en de mensen in beeld. In de tentoonstelling zijn bijzondere oriëntalistische werken samengebracht, zoals kunstwerken van Marius Bauer, Nederlands bekendste oriëntalist, en van de befaamde Amerikaanse kunstenaar John Singer Sargent. Ook worden kleurige tegels en andere kunstobjecten uit de Oriënt die Mesdag verzamelde tentoongesteld. Uit het Van Gogh Museum zijn twee zelden geëxposeerde sculpturen, ingelegd met halfedelstenen, van de Fransman Charles Cordier te bewonderen. Met deze combinatie van schilderijen, sculpturen, werken op papier en kunstnijverheid brengt de tentoonstelling, die vandaag wordt geopend door de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, op een tot de verbeelding sprekende manier de pracht van de Oriënt in beeld.

Sinds lange tijd heeft de Oriënt een magische aantrekkingskracht op de westerse wereld. Deze regio roept beelden op van mystieke vrouwen en oosterse sferen. De oriëntalisten lieten zich inspireren door wat ze hier aantroffen en brachten via hun werk de schoonheid van deze landen in beeld, al dan niet met een flinke dosis fantasie. Tekenend is de oproep van Marius Bauer – aan jonge schilders: ‘Gaat … naar het Oosten en laten wij de wereld versteld doen staan over de pracht dezer landen.’

Ook Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw Sientje Mesdag -  van Houten hadden een fascinatie voor de Oriënt. Zij verzamelden verfijnde oosterse kunstnijverheid en de oriëntalistische schilderijen van onder andere Singer Sargent en Bauer. Deze collectie is voor de tentoonstelling aangevuld met enkele bruiklenen en bijzondere werken uit het Van Gogh Museum.

Gedurende de tentoonstelling worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en evenementen in de tuin. Ook is het mogelijk tijdens openingstijden te picknicken in de tuin met een picknickmand van Café Blossom, gevestigd aan de overkant van het museum. Tijdens de Museumnacht op 7 september staat De Mesdag Collectie in het teken van Duizend-en-een-nacht.

Lezing zondag 23 juni, 14.00: ‘Mijn hart verlangt naar nieuwe indrukken’ – De reis van Jozef Israëls naar Spanje en Tanger, door Renske Suijver, samensteller van de tentoonstelling. Gratis toegang met museumkaartje.

————————————————————————–

John Singer Sargent (1856-1925), Egyptische indigoververs, 1891. Olieverf op doek. De Mesdag Collectie, Den Haag

John Singer Sargent (1856-1925)
Egyptische indigoververs

1891, olieverf op doek
De Mesdag Collectie, Den Haag

Persbericht: Mesdag Collectie exposeert familiefoto’s

Den Haag, 10 oktober 2012

Fotopresentatie ‘Bij de Mesdags thuis’

Vanaf vandaag, woensdag 10 oktober, toont De Mesdag Collectie in Den Haag een presentatie met foto’s uit het leven van Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten.
In deze presentatie, getiteld Bij de Mesdags thuis, wordt aan de hand van een twintigtal reproducties van historische foto’s een intiem beeld gegeven van de manier waarop het kunstenaarsechtpaar zo’n honderd jaar geleden leefde en werkte.

Het echtpaar Mesdag bekleedde aan het einde van negentiende-eeuw belangrijke posities in de Haagse kunstwereld. Hendrik Willem en Sientje vervulden talrijke bestuursfuncties, organiseerden tentoonstellingen, feesten en ontvangsten. Daarvan zijn veel foto’s bewaard gebleven: beelden van hun ateliers en privé-vertrekken, maar ook portretten en foto’s van de sociale evenementen die zij organiseerden.

Het museum is woensdag t/m zondag geopend van 12-17 uur.

————————————————————————–

Persbericht: Tentoonstelling Penseelprinsesses II

Den Haag 5 april 2012

Van 30 mei tot en met 26 augustus 2012 is in De Mesdag Collectie Den Haag de tentoonstelling Penseelprinsessen II. Schilderen als beroep te zien. In het voormalig woonhuis van de 19de-eeuwse kunstenares Sientje Mesdag-van Houten zijn dan ongeveer 40 schilderijen, miniaturen en beeldhouwwerken van haar en haar tijdgenotes te zien. Het zijn werken van kunstenaressen als Thérèse Schwartze, Henriette Ronner-Knip, Suze Robertson en Sientje Mesdag zelf, die tot de eerste lichting vrouwen behoorden die de mogelijkheid hadden een professionele carrière op te bouwen. Deze schilderessen behoren tot de top van de Nederlandse kunstwereld. Sientje Mesdag, getrouwd met de bekende Haagse School-schilder Hendrik Willem Mesdag, wierp zich op als verzamelaar en als steun en toeverlaat van haar vrouwelijke collega’s. De tentoonstelling bevat naast werken uit De Mesdag Collectie bruiklenen uit onder andere Museum Boijmans Van Beuningen en het Rijksmuseum. Daarnaast zijn er vele schilderijen uit particulier bezit te zien. Een van de topstukken is het zelfportret van Thérèse Schwartze (1851-1918) dat zij schilderde voor de befaamde portrettenverzameling van de Uffizi Galerij in Florence. Het is de eerste keer sinds 100 jaar dat dit werk weer in Nederland te zien is.

In de 19de eeuw beoefenen ruim 1100 vrouwen de beeldende kunst in Nederland. Naast dames die de kunst uitsluitend als hobby beschouwen, ontstaat een groeiende groep vrouwen die schildert als beroep. Tot 1850 bewijzen vooral dochters uit kunstenaarsfamilies dat ze een zelfstandige carrière als schilderes kunnen opbouwen. Kunstenaressen als Elisabeth Kiers-Haanen, Francina Louise Schot en Henriëtte Geertruida Knip specialiseren zich in het schilderen van miniatuurportretten, kleine stillevens en genrestukken. Naarmate de onderwijsmogelijkheden zich na 1850 uitbreiden en de kunstacademies hun deuren voor vrouwelijke leerlingen openen, groeit het aantal professionele kunstenaressen in ons land snel en zijn ze al gauw niet meer weg te denken uit de kunstwereld. Thérèse Schwartze, Henriette Ronner-Knip en vele anderen exposeren in binnen- en buitenland en verkopen hun werk aan verzamelaars en kunsthandels. Ze worden lid van kunstenaarsverenigingen zoals Arti en Amicitiae en doen zo hun intrede in de kunstwereld.

Sientje Mesdag-van Houten
In de collectie van het schildersechtpaar Hendrik Willem en Sientje Mesdag, het huidige museum De Mesdag Collectie, bevinden zich opvallend veel werken van kunstenaressen. Sientje heeft zich jarenlang ingezet voor jonge, talentvolle kunstenaressen, voor wie kunstverzamelaars en handelaars op dat moment nog geen belangstelling hadden. Zij verwierf niet alleen werk van bekende kunstenaressen, met wie ze bevriend was, maar ook van nog onbekende vrouwelijke schilders. Ze is voor velen belangrijk geweest bij het opzetten van een zelfstandige beroepspraktijk.

Samenwerking met Paleis het Loo en het RKD
Penseelprinsessen II. Schilderen als beroep is het vervolg op de tentoonstelling Penseelprinsessen I. Kunstenaressen rond het hof in de 19de eeuw die nog tot en met 28 mei te zien is in Paleis het Loo. Beide tentoonstellingen zijn samengesteld door gastconservator Hanna Klarenbeek en worden georganiseerd in samenwerking met het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie).

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerd boek over de positie en ontwikkeling van kunstenaressen in de 19de eeuw in Nederland.
Penseelprinsessen en broodschilderessen. Vrouwen in de beeldende kunst 1808-1913, door Hanna Klarenbeek, 240 pagina’s, 150 illustraties, € 29,50 (alleen Nederlandse uitgave), Uitgeverij THOTH, in samenwerking met het RKD en het Van Gogh Museum.

————————————————————————–