Pers

Hier vindt u alle persberichten die verzonden zijn vanuit De Mesdag Collectie.

Persbericht: Natuur in beeld. Fotografie ontmoet schilderkunst in de 19de eeuw

Zelden getoond werk van 5 maart t/m 5 juni 2016 in De Mesdag Collectie in Den Haag

Van 5 maart tot en met 5 juni 2016 is in De Mesdag Collectie in Den Haag Natuur in beeld te zien, een tentoonstelling over de bijzondere ontmoeting tussen landschapsfotografie en -schilderkunst in de 19de eeuw in Frankrijk en Nederland. Schilders en fotografen deelden een fascinatie voor de natuur, het specifieke licht en de schaduweffecten. Het landschap was een van de plekken waar de paden van de fotografie en schilderkunst elkaar kruisten. De tentoonstelling brengt schilderijen uit de belangrijke verzameling Barbizonschilderkunst van De Mesdag Collectie samen met vroege Franse en Nederlandse landschapsfoto’s. De zelden en soms zelfs nooit in Nederland getoonde bruiklenen zijn onder meer afkomstig van het Musée d’Orsay in Parijs en het Rijksmuseum Amsterdam.

Zij aan zij in het bos van Fontainebleau
Franse schilders trokken vanaf circa 1830 naar de omgeving van het dorp Barbizon, aan de rand van het bos Fontainebleau. Aangetrokken door het ongerepte landschap in dit gebied, werkten de Barbizonschilders er veel in de buitenlucht en beeldden de natuur af in al haar verschijningsvormen. Zij deden dit op een vernieuwende manier: ze idealiseerden het landschap niet, maar legden het vast zoals het voor hun ogen verscheen. In navolging van deze schilders trokken ook fotografen eind jaren veertig naar Fontainebleau. In het bos werkten fotografen en schilders zij aan zij en beïnvloedden elkaar. In de tentoonstelling is te zien hoe grote oude bomen, meertjes en hoge rotsformaties een diversiteit aan motieven boden in zowel de schilderkunst als fotografie.

Wederzijdse invloed
Al snel na de uitvinding van de fotografie in 1839 werd dit nieuwe medium vergeleken met de schilderkunst. Vroege Franse landschapsfotografen keken naar de Barbizonschilderkunst voor hun onderwerpen en composities. Zo is er in de tentoonstelling een bijzondere foto van Gustave Le Gray waarin de invloed van de schilderkunst duidelijk zichtbaar is. Deze beroemde fotograaf was een van de eersten die de schilders naar het bos van Fontainebleau volgde. De fotografische techniek was in de jaren vijftig van de 19de eeuw echter nog niet ver genoeg ontwikkeld om zowel de lucht als het landschap goed vast te leggen. De meeste landschapsfoto’s in de tentoonstelling hebben daarom witte luchten zonder wolken. Le Gray voegde op inventieve wijze negatieven met daarop de lucht en het landschap samen. Zo ontstond een zo natuurgetrouw mogelijk effect.

Landschapschilders waren op hun beurt geïnteresseerd in de nieuwe mogelijkheden die de fotografie bood. Ze gingen foto’s verzamelen die als studiemateriaal konden dienen, ter aanvulling op hun schetsboeken. De meeste fotoverzamelingen van kunstenaars zijn verloren gegaan, maar de collectie van prentmaker en landschapschilder Théophile Chauvel is bijeengebleven. De Mesdag Collectie kreeg voor Natuur in beeld een ruime selectie uit deze unieke collectie in bruikleen van het Musée d’Orsay in Parijs, waardoor dit hét moment is om deze zelden getoonde 19de eeuwse Franse landschapsfotografie te bewonderen.

Zeldzame techniek cliché-verre zelden getoond
Een prachtig voorbeeld waarin de fotografische techniek en de beeldende kunst samenkomen, is de cliché-verre, ofwel glasplaatprent. Een aantal Franse landschapschilders heeft een korte periode in deze techniek gewerkt. Hierbij werd drukinkt op een glasplaat aangebracht en daarna bestoven met loodwitpoeder. De kunstenaar tekende met een etsnaald in de laag. De tekening werd vervolgens met lichtgevoelig papier afgedrukt. Omdat de druk er niet als een foto uitzag maar ook geen prent was, waren de clichés-verre niet erg in trek bij kunstverzamelaars. Weinig kunstenaars hebben dan ook in deze techniek gewerkt. De schilders Camille Corot en Charles-François Daubigny hebben het meeste geëxperimenteerd met deze clichés-verre. Hun glasplaatprenten zijn vrij onbekend en worden zelden getoond. In Natuur in beeld zijn vijf van deze clichés-verre uit de collectie van het Rijksmuseum te bewonderen.

Fotograferende schilders in Nederland
Van een klein aantal Nederlandse schilders is bekend dat zij gebruikmaakten van fotografie. In Natuur in beeld zijn foto’s van de schilders Louis Apol en George Hendrik Breitner te zien. Deze kunstenaars namen aan het einde van de 19de eeuw zelf de camera ter hand. Ze gebruikten de foto’s in hun atelier, vooral als hulpmiddel bij het maken van schilderijen. Bij de landschapsfoto’s van Apol is dit nog duidelijk zichtbaar: de afdrukken zitten vol met verfvlekken.

Mesdag en de fotografie
Hendrik Willem Mesdag fotografeerde niet zelf, maar voor zijn beroemde Panorama van Scheveningen (Panorama Mesdag, Den Haag) heeft hij wel gebruikgemaakt van fotografie. In 1880 gaf hij de Haagse fotograaf Heinrich Wilhelm Wollrabe opdracht om foto’s te maken vanaf het Seinpostduin. De afdrukken gebruikte Mesdag als hulpmiddel bij de vervaardiging van zijn meesterwerk. Zo kon hij bijvoorbeeld zien of het perspectief nog klopte. De foto’s zijn nu voor het eerst in De Mesdag Collectie te zien, naast Mesdags geschilderde studie voor het Panorama.

Met werken die zelden tot nooit voor publiek te zien zijn, toont Natuur in beeld de bijzondere ontmoeting tussen fotografie en schilderkunst in de 19deeeuw. De tentoonstelling is vanaf zaterdag 5 maart tot en met zondag 5 juni open, van woensdag tot en met zondag van 12 tot 17 uur. Bekijk voor meer informatie de tentoonstellingspagina en de lezingenpagina.

Twee boerinnen

Persbericht: ‘Zeebonken & Strandgasten’ Familietentoonstelling met hedendaagse kunst in De Mesdag Collectie

Eerbetoon aan Haagse Mesdag in Jubileumjaar Mesdag 100 – van 15 augustus t/m 1 november 2015

De Mesdag Collectie toont in de tentoonstelling Zeebonken & Strandgasten werken van 13 hedendaagse kunstenaars die net als kunstschilder en verzamelaar Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) geïnspireerd zijn door de zee en het strand. De foto’s, video’s, sculpturen en installaties verbeelden elk een verschillend aspect van het leven aan de kust en worden getoond in het museum dat Mesdag zelf oprichtte.

Zeebonken & Strandgasten is een echte familietentoonstelling; de hele familie van jong tot oud(er) kan zich inleven in het herkenbare onderwerp van de visueel aantrekkelijke werken. Samen worden ze uitgedaagd de diepere laag te ontdekken door educatieve hulpmiddelen als interactieve objecten en teksten vol vragen.

De cursisten van de opleiding ‘De Kunst van het Tentoonstellen’ zijn verantwoordelijk voor het concept, de ontwikkeling en uitvoering van deze opvallende tentoonstelling. In deze opleiding – die wordt aangeboden door het Van Gogh Museum, staan alle aspecten van het maken van tentoonstellingen centraal.

Hedendaagse kunst, inspiratie van alle tijden
Voor deze expositie zijn 13 hedendaagse kunstenaars geselecteerd, die net als Mesdag inspiratie halen uit het strand en de zee. Er worden werken gepresenteerd die elk een ander aspect tonen van het doorbrengen van tijd aan of op zee. Zo verbeeldt Niloufar Banisadr op intrigerende wijze het strandleven met haar foto’s van badlakens, waar slechts de afdruk van de personen die erop hebben gelegen te zien is.

Lees verder

Poster-ZeebonkenStrandgasten-376px

Nieuwsbericht: Piepkleine aquarel van Mesdag ontdekt

 

In het Nationaal Archief in Den Haag is een tot nu toe onbekende aquarel gevonden van drie bij vijf centimeter.

Riviergezicht
De aquarel is een riviergezicht met daarop een boot en dateert van juli 1854. Ook staat er een handtekening van Mesdag op. Volgens het Nationaal Archief kan er onomstotelijk worden vastgesteld dat het een echte Mesdag is. De handtekening komt overeen met de handtekening onder zijn brieven die ook in het archief bewaard worden.

Liefdesgedichtje 
Mesdag schilderde de aquarel waarschijnlijk voor zijn verloofde Sientje van Houten. Op de achterkant van het schilderijtje heeft hij namelijk een liefdesgedichtje geschreven:

’De gedachten zijn aan geene wetten
onderworpen; daarom; denk aan den
maker dezes; zoo dikwijls gij dit blaadje
ter hand neemt.’
Gron: July 1854
H.W. Mesdag

————————————————————————————–

Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)Het riviergezichtFoto: Nationaal Archief

Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)
Het riviergezicht

Foto: Nationaal Archief

Persbericht: Overhandiging eerste exemplaar Hendrik Willem Mesdag – Kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur aan Jop Ubbens, directeur Christie’s Nederland

 

Vandaag ging het Mesdagjaar 2015 op feestelijke wijze van start met de presentatie van het boek Hendrik Willem Mesdag – Kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur (red. Maite van Dijk, Mayken Jonkman en Renske Suijver) en de Mesdag-database in De Mesdag Collectie, Den Haag.

De heer Ubbens sprak over het feit dat – zowel toen als nu – goed cultureel ondernemerschap cruciaal is om als kunstenaar te kunnen slagen.

In het boek wordt Mesdags positie als beroemd schilder van zeegezichten en kunstverzamelaar voor het eerst verbonden met zijn vaardigheden als handelsman. Het Van Gogh Museum en het RKD – Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis – hebben vanaf  2011 onderzoek uitgevoerd naar de totale oorspronkelijke collectie van het echtpaar Mesdag. Dit onderzoek resulteert in de digitale ontsluiting van de oorspronkelijke privécollectie van Mesdag, zijn volledige correspondentie en de huidige kunstcollectie van De Mesdag Collectie. Deze langverwachte digitale database maakt de rijkdom en variëteit van Mesdags verzameling voor een groot publiek zichtbaar.

————————————————————————–

Foto: Jan-Kees Steenman

Foto: Jan-Kees Steenman

Persbericht: Dubbeltentoonstelling ‘De aquarel’ toont met kwetsbare werken prachtig overzicht van aquarelkunst


Van 21 februari t/m 7 juni 2015 in De Mesdag Collectie Den Haag en Teylers Museum Haarlem

De 19e eeuw is dé eeuw van de aquarel. Bekende kunstenaars als Mauve, Israëls en Breitner brachten het medium tot volle bloei. De dubbeltentoonstelling De aquarel in De Mesdag Collectie en Teylers Museum toont topstukken uit eigen en andere collecties van de grootste Nederlandse 19de-eeuwse meesters. Door krachten te bundelen is in beide musea van 21 februari tot en met 7 juni 2015 een breed overzicht van het oeuvre van deze bekende Nederlandse kunstenaars te zien,  van zeer precies geschilderde aquarellen tot sfeervolle impressionistische en atmosferische landschappen. Werken die vanwege hun kwetsbaarheid zelden te zien zijn en bij een groot deel van het publiek daardoor nog onbekend zijn.

Lees verder

Julius van de Sande Bakhuyzen (1835-1925)Aan de plassenTransparante en dekkende waterverf op papierCollectie Teylers Museum, Haarlem

Persbericht: Mesdagjaar 2015 van start

Hendrik Willem Mesdag: schilder, verzamelaar én cultureel ondernemer

Op 4 maart verschijnt het boek Hendrik Willem Mesdag – Kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur onder redactie van Maite van Dijk, Mayken Jonkman en Renske Suijver. De uitgave markeert de start van het Mesdagjaar 2015 ter gelegenheid van de 100ste sterfdag van deze markante Haagse persoonlijkheid. Tevens wordt op deze dag de digitale Mesdag-database gepresenteerd.

Van Deurne tot Apeldoorn, van Meppel tot Heerlen, vele steden hebben een Mesdag-straat, -plein of -laan. Maar wie was Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) eigenlijk? Het Mesdagjaar 2015 gaat van start met de presentatie van een boek en een database die beide een completer beeld van deze belangrijke figuur geven.

Kunstpaus
In Hendrik Willem Mesdag – Kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur (red. Maite van Dijk, Mayken Jonkman en Renske Suijver) wordt Mesdags positie als beroemd schilder van zeegezichten en kunstverzamelaar voor het eerst verbonden met zijn vaardigheden als handelsman. Door zijn breed vertakte netwerk, zowel nationaal als internationaal, en de slimme wijze waarop hij zijn rollen en belangen inzette, wist Hendrik Willem Mesdag een centrale positie in het culturele leven van zijn tijd te veroveren. De uitgave laat zien dat Mesdag in zijn tijd niet alleen optrad als een ware kunstpaus binnen de Haagse culturele wereld, maar dat hij eveneens een getalenteerd zakenman en veelzijdig cultureel enterpreneur was. Zo was hij mede-oprichter en jarenlang voorzitter van de aquarelvereniging de Hollandsche Teekenmaatschappij en bepaalde hij in die functie welke kunstenaars er mochten exposeren – onder wie hijzelf.

Lees verder

Publicatie 'Hendrik Willem Mesdag – kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur'

Publicatie 'Hendrik Willem Mesdag – kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur'

Persbericht: Restauratie van twee belangrijke werken uit de collectie van De Mesdag Collectie Den Haag onthullen nieuwe verhalen.


Twee belangrijke schilderijen uit De Mesdag Collectie, Jaagpad aan de oevers van de Oise van Ch.-F. Daubigny (1817-1878) en Herfst van J. Dupré (1811-1889) zijn na intensief onderzoek en restauratie – uitgevoerd in het J. Paul Getty Museum in Los Angeles – weer te zien in De Mesdag Collectie Den Haag. Beide schilderijen waren ernstig verkleurd waardoor dieptewerking en kleurgebruik niet meer tot hun recht kwamen. In het doek van Daubigny werd een scheur aangetroffen die met behoud van de integriteit van het werk succesvol kon worden gerestaureerd. De vernislaag op beide doeken was eveneens sterk vergeeld. Na deze restauratie kunnen de werken weer in al hun schoonheid worden getoond.

“Het onderzoeken en restaureren van werken, is echt een ontdekkingstocht. Van tevoren weet je maar ten dele wat je gaat tegenkomen. Gedurende dit specifieke restauratieproces, kwamen prachtige verhalen naar boven. Zoals een andere voorstelling onder het werk van Daubigny. Door onderzoek en restauraties kom je via de werken meer te weten over de schilder, de technieken, materiaalgebruik en composities. En blijven doeken daardoor levend”, aldus René Boitelle (Schilderijen restaurator) verantwoordelijk voor het onderzoek en de restauratie en verbonden aan het Van Gogh Museum.

Lees verder

Charles-François Daubigny - Jaagpad langs de oever van de Oise

Jaagpad aan de oevers van de Oise tijdens
het verwijderen van de vergeelde vernislaag.

Charles-François Daubigny (1817-1878)
Jaagpad langs de oever van de Oise

ca. 1875, olieverf op doek
De Mesdag Collectie, Den Haag

Persbericht: Tentoonstelling Hoe verzamelt een kunstenaar? in De Mesdag Collectie, Den Haag

Hedendaagse kunst in De Mesdag Collectie in Den Haag
14 december 2013 t/m 12 januari 2014

Zaterdag 14 december opent in De Mesdag Collectie de tentoonstelling Hoe verzamelt een kunstenaar?. De tentoonstelling laat het werk te zien van acht hedendaagse kunstenaars voor wie verzamelen een belangrijke rol speelt in hun werk. Inspiratie voor deze tentoonstelling is Hendrik Willem Mesdag, die niet alleen schilder was, maar ook fervent kunstverzamelaar. De Mesdag Collectie, die onder het beheer van het Van Gogh Museum valt, toont de omvangrijke kunstverzameling van Mesdag in zijn voormalig woonhuis en museum.

De tentoonstelling is volledig samengesteld door de cursisten van De kunst van het tentoonstellen, een cursus die door het Van Gogh Museum wordt gegeven. De twaalf curatoren in spe leren diverse aspecten van het maken van een tentoonstelling onder begeleiding van specialisten van het Van Gogh Museum.

Hoe verzamelt een kunstenaar?
De tentoonstelling Hoe verzamelt een kunstenaar? toont grappige, serieuze en ontroerende kunstwerken met uiteenlopende verhalen en emoties. Acht kunstenaars (Edwin Deen, Lernert & Sander, Pet van de Luijtgaarden, We Make Carpets, Karianne Kirsten, Saskia Laurant, Stef Kreymborg en Meinbert Gozewijn van Soest) tonen ieder op eigen wijze hoe zij van verzamelen hun werk maken.

Lees verder

Poster Hoe verzamelt een kunstenaar? 376px

Persbericht: Tentoonstelling Hoe verzamelt een kunstenaar? te zien in De Mesdag Collectie, Den Haag

Van 14 december 2013 t/m 12 januari 2014

In De Mesdag Collectie is van 14 december 2013 tot en met 12 januari 2014 de tentoonstelling Hoe verzamelt een kunstenaar? te zien. In deze tentoonstelling is het werk te zien van acht hedendaagse kunstenaars voor wie verzamelen een belangrijke rol speelt in hun werk. Inspiratie voor deze tentoonstelling is Hendrik Willem Mesdag, wie niet alleen schilder was, maar ook fervent kunstverzamelaar. De Mesdag Collectie, welke onder het beheer van het Van Gogh Museum valt, toont de omvangrijke kunstverzameling van Mesdag in zijn voormalig woonhuis en museum.

De tentoonstelling is volledig samengesteld door de cursisten van De kunst van het tentoonstellen, een cursus die door het Van Gogh Museum wordt gegeven. De twaalf curatoren in spe leren alle aspecten van het maken van een tentoonstelling kennen, onder begeleiding van specialisten van het Van Gogh Museum.

Hoe verzamelt een kunstenaar?
De tentoonstelling Hoe verzamelt een kunstenaar? toont grappige, serieuze en ontroerende kunstwerken met uiteenlopende verhalen en emoties. De acht kunstenaars (Edwin Deen, Lernert & Sander, Pet van de Luijtgaarden, We Make Carpets, Karianne Kirsten, Saskia Laurant, Stef Kreymborg en Meinbert Gozewijn van Soest) tonen ieder op eigen wijze hun drang voor verzamelen. Lees verder

Poster Hoe verzamelt een kunstenaar? 376px

Nieuwsbericht: Gezocht: kunstwerken en objecten uit de privécollectie van Hendrik Willem en Sientje Mesdag-van Houten

De Mesdag Collectie, het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) en het Panorama Mesdag willen door middel van een uitgebreid kunsthistorisch onderzoek de volledige collectie – die geschat wordt op ongeveer 800 kunstwerken – van Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) en zijn vrouw Sientje Mesdag-van Houten (1834-1909) in kaart brengen om een beter inzicht te krijgen in onder meer het verzamelbeleid, hun smaak en ideeën over de presentatie van de collectie, en de manier waarop hij de kunstwerken verwierf. Daarbij is het (inter)nationale netwerk van de Mesdags van groot belang.

De museale collectie die het echtpaar bijeenbracht is tot op heden te zien in De Mesdag Collectie. Na het overlijden van Mesdag op 10 juli 1915 werd hun privécollectie aan de Staat aangeboden. Helaas is deze overdracht nooit tot stand gekomen, en raakte de collectie verspreid. Lees verder

Vertrek in het woonhuis van Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houtenca. 1915De Mesdag Collectie, Den Haag

Vertrek in het woonhuis van Hendrik Willem Mesdag
en Sientje Mesdag-van Houten

ca. 1915
De Mesdag Collectie, Den Haag

Persbericht: Vioolconcert in De Mesdag Collectie Den Haag op 24 augustus 2013

Niek Baar en Mayumi Kanagawa spelen o.a. Bach, Brahms en Tjaikovski

Den Haag, 16 augustus 2013

Op zaterdag 24 augustus 2013 verzorgen violisten Niek Baar en Mayumi Kanagawa een speciaal optreden in de Colenbranderzaal van De Mesdag Collectie, Den Haag. Omringd door kunstwerken kunnen bezoekers luisteren naar de prachtige vioolmuziek van deze jonge, talentvolle violisten. Bezoekers van De Mesdag Collectie hebben gratis toegang tot het concert dat om 12.30 begint en kunnen daarvoor of daarna genieten van de tentoonstelling Verbeelding van de Oriënt die nog tot en met 8 september 2013 te zien is. Lees verder

Persbericht: Oriënt spreekt tot de verbeelding in De Mesdag Collectie Den Haag

Den Haag, juni 2013

Van 21 juni tot en met 8 september 2013 is in De Mesdag Collectie Den Haag de tentoonstelling Verbeelding van de Oriënt te zien. Gedreven door nieuwsgierigheid en op zoek naar exotische voorstellingen reisden in de 19de eeuw veel westerse kunstenaars naar de voornamelijk islamitische landen rondom de Middellandse Zee. Deze zogeheten oriëntalisten schilderden drukbevolkte straten en betoverende vrouwen en brachten zo het leven en de mensen in beeld. In de tentoonstelling zijn bijzondere oriëntalistische werken samengebracht, zoals kunstwerken van Marius Bauer, Nederlands bekendste oriëntalist, en van de befaamde Amerikaanse kunstenaar John Singer Sargent. Ook worden kleurige tegels en andere kunstobjecten uit de Oriënt die Mesdag verzamelde tentoongesteld. Uit het Van Gogh Museum zijn twee zelden geëxposeerde sculpturen, ingelegd met halfedelstenen, van de Fransman Charles Cordier te bewonderen. Met deze combinatie van schilderijen, sculpturen, werken op papier en kunstnijverheid brengt de tentoonstelling, die vandaag wordt geopend door de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, op een tot de verbeelding sprekende manier de pracht van de Oriënt in beeld.

Sinds lange tijd heeft de Oriënt een magische aantrekkingskracht op de westerse wereld. Deze regio roept beelden op van mystieke vrouwen en oosterse sferen. De oriëntalisten lieten zich inspireren door wat ze hier aantroffen en brachten via hun werk de schoonheid van deze landen in beeld, al dan niet met een flinke dosis fantasie. Tekenend is de oproep van Marius Bauer – aan jonge schilders: ‘Gaat … naar het Oosten en laten wij de wereld versteld doen staan over de pracht dezer landen.’ Lees verder

John Singer Sargent (1856-1925), Egyptische indigoververs, 1891. Olieverf op doek. De Mesdag Collectie, Den Haag

John Singer Sargent (1856-1925)
Egyptische indigoververs

1891, olieverf op doek
De Mesdag Collectie, Den Haag

Persbericht: Mesdag Collectie exposeert familiefoto’s

Den Haag, 10 oktober 2012

Fotopresentatie ‘Bij de Mesdags thuis’

Vanaf vandaag, woensdag 10 oktober, toont De Mesdag Collectie in Den Haag een presentatie met foto’s uit het leven van Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten.
In deze presentatie, getiteld Bij de Mesdags thuis, wordt aan de hand van een twintigtal reproducties van historische foto’s een intiem beeld gegeven van de manier waarop het kunstenaarsechtpaar zo’n honderd jaar geleden leefde en werkte.

Het echtpaar Mesdag bekleedde aan het einde van negentiende-eeuw belangrijke posities in de Haagse kunstwereld. Hendrik Willem en Sientje vervulden talrijke bestuursfuncties, organiseerden tentoonstellingen, feesten en ontvangsten. Daarvan zijn veel foto’s bewaard gebleven: beelden van hun ateliers en privé-vertrekken, maar ook portretten en foto’s van de sociale evenementen die zij organiseerden.

Het museum is woensdag t/m zondag geopend van 12-17 uur.

————————————————————————–

Persbericht: Tentoonstelling Penseelprinsesses II

Den Haag 5 april 2012

Van 30 mei tot en met 26 augustus 2012 is in De Mesdag Collectie Den Haag de tentoonstelling Penseelprinsessen II. Schilderen als beroep te zien. In het voormalig woonhuis van de 19de-eeuwse kunstenares Sientje Mesdag-van Houten zijn dan ongeveer 40 schilderijen, miniaturen en beeldhouwwerken van haar en haar tijdgenotes te zien. Het zijn werken van kunstenaressen als Thérèse Schwartze, Henriette Ronner-Knip, Suze Robertson en Sientje Mesdag zelf, die tot de eerste lichting vrouwen behoorden die de mogelijkheid hadden een professionele carrière op te bouwen. Deze schilderessen behoren tot de top van de Nederlandse kunstwereld. Sientje Mesdag, getrouwd met de bekende Haagse School-schilder Hendrik Willem Mesdag, wierp zich op als verzamelaar en als steun en toeverlaat van haar vrouwelijke collega’s. De tentoonstelling bevat naast werken uit De Mesdag Collectie bruiklenen uit onder andere Museum Boijmans Van Beuningen en het Rijksmuseum. Daarnaast zijn er vele schilderijen uit particulier bezit te zien. Een van de topstukken is het zelfportret van Thérèse Schwartze (1851-1918) dat zij schilderde voor de befaamde portrettenverzameling van de Uffizi Galerij in Florence. Het is de eerste keer sinds 100 jaar dat dit werk weer in Nederland te zien is. Lees verder